Tuesday, 6 November 2012

aku punya hati dan perasaan


ye, memang aku ni jahat

ye, memang aku ni pemusnah

ye, memang aku ni siBodoh

ye, memang aku suka dihenyak

ye, memang aku ni suka dicantas

ye, memang aku ni suka dipijak

tapi.. aku ni punya hati dan perasaan..

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.